Privacybeleid

Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

De Stadsboerderij Antwerpen verbindt zich ertoe de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven, met inbegrip van alle daaropvolgende aanpassingen.

Uw gegevens worden door Stadsboerderij Antwerpen alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. U kunt uw gegevens opvragen via de algemene contactgegevens van Stadsboerderij Antwerpen die u op deze website terugvindt. Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

2016 Stadsboerderij Antwerpen CVBA in oprichting