Kan ik een los groentepakket kopen?

Ja, als je coöperant bent kan je eenmalig een klein of groot proefpakket (8,5 euro – 12,5 euro) bestellen om kennis te maken met ons aanbod. Dit wordt geleverd op het trefpunt van jouw keuze. Losse verkoop is echter niet onze bedoeling. We vragen dat je je engageert voor een heel jaar. Dit vangt aan wanneer je inschrijft. Als je je bijvoorbeeld inschrijft op 14 februari 2016, loopt dit tot 14 februari 2017. Of als je inschrijft op 24 september 2016, loopt dit tot 24 september 2017. Wekelijks kan je je groentepakket afhalen in je trefpunt. Op deze manier kan de boer zijn teeltplan maken en zijn er geen overschotten op het veld. Gezonde korte keten landbouw die niet steunt op subsidies, is mogelijk door de rechtstreekse band tussen boer en consument en een sterk wederzijds engagement.