De Coöperatie: Een samenwerkende vennootschap

Stadsboerderij Antwerpen is een coöperatie met boeren en consumenten als aandeelhouders die meedelen in de winst. Elke coöperant bezit zo een stukje van het bedrijf waardoor de boerderij gedragen wordt door de gemeenschap.

bbq2

Om de samenwerking tussen boeren en consumenten concreet vorm te geven, richten we een coöperatieve vennootschap (CVBA) op.

Door een aandeel te kopen, bezit je letterlijk een stukje van de boerderij. Je hebt ook een stem in de Algemene Vergadering die minstens eenmaal per jaar wordt samen geroepen. Een aandeel geeft je toegang tot rendement, want de winst kan worden uitbetaald aan de aandeelhouders. Enkel coöperanten kunnen zich inschrijven voor een groentenpakket.

Een aandeel is eenmalig te betalen en kost 50 euro. We vragen aan gezinnen om 5 aandelen te kopen (voor 250 euro). Je kan dit bedrag ook opbouwen in de komende jaren. Met deze middelen maken we onze plannen waar. Per persoon kan je maximaal 100 aandelen kopen.

Een aandeel kan uiteraard in waarde stijgen en is verkoopbaar aan anderen of aan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden.

TOELICHTING BIJ PERSBERICHTEN OVER DE STADSBOERDERIJ

Na de berichten die op 18 maart 2016 in de pers verschenen over de Stadsboerderij, willen wij graag reageren en jullie toelichting geven bij wat er gezegd werd. Je kan onze reactie hier vinden: http://us10.campaign-archive1.com/?u=19a92ad03cf8af3347d4313d4&id=8b563eb917